Participació ciutadana

Actualment, en data 20 de febrer de 2023, aquest Ajuntament no disposa d'un reglament concret de Participació Ciutadania. Aquesta queda regulada en el Capítol IV de la participació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

Els Pressupostos Participatius de Sant Antoni de Vilamajor són una eina de democràcia deliberativa pensada donar continuïtat al procés iniciat l'any 2020 amb l'objectiu d'implicar de forma activa a la ciutadania en la gestió de la gestió pública mitjançant la definició de propostes concretes de millora del municipi per tal que aquestes puguin ser incorporades directament en el pressupost municipal. Es tracta d'un exercici de democràcia deliberativa i de democràcia directa per tal que els ciutadans puguin decidir 150.000 € del pressupost municipal del capítol d'inversions.

En la pàgina del procés es pot consultar la informació referent de totes les edicions així com les propostes guanyadores i executades fruit d'aquest procés participatiu.

Actualment aquest Ajuntament no ofereix altres mecanismes o ens de participació, com ara consells territorials, consells sectorials...

En aquest apartat podeu consultar la informació relacionada amb diversos processos de participació ciutadana.

Participació ciutadana any 2023:

Participació ciutadana any 2022:

Participació ciutadana any 2021:

Participació ciutadana any 2020:

 

Darrera actualització: 15.03.2024 | 08:12
Darrera actualització: 15.03.2024 | 08:12