Codi Ètic i de Conducta per al Bon Govern

L’objectiu principal d’aquest Codi ètic i de Conducta per al Bon Govern és determinar els principis i els estàndards de conducta a seguir pels representants polítics locals, els càrrecs institucionals, els membres dels consells d’administració de les empreses municipals i dels consells rectors dels organismes autònoms, el personal directiu i la resta de persones empleades a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i els seus ens instrumentals.

Es tracta d’un instrument viu i flexible, que podrà ser modificat, adaptat i corregit en funció de les recomanacions i propostes que indiqui la Comissió d’Ètica i Bon Govern.

Darrera actualització: 05.10.2022 | 13:35
Darrera actualització: 05.10.2022 | 13:35