Transparència

La Transparència és l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible al portal de Transparència de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor s'estructura en els quatre grans àmbits següents:

En general podreu trobar informació oficial relativa, entre altres informacions, als temes següents:

 • Informació Urbanística i Ambiental
 • Ordenançes i Reglaments
 • Ordenançes Fiscals
 • Calendari Fiscal
 • Relació del llocs de treball
 • Actes de les sessions del Ple de l'Ajuntament
 • Relació de Mocions presentades al Ple de l'Ajuntament
 • Acords de la Junta de Govern Local
 • Eleccions
 • Pressupost Municipal
 • Liquidació del pressupost
 • Compliments dels objectius d'estabilitat pressupostària
 • Execució pressupostària trimestral
 • Convenis de col·laboració
 • Subvencions atorgades
 • Aportacions de l'Ajuntament
 • Resolucions i Decrets
 • Projectes normatius en curs
 • Participació ciutadana

Accés al Portal de transparència de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

 

Darrera actualització: 09.11.2021 | 07:42
Darrera actualització: 09.11.2021 | 07:42