Projectes en tràmit d'informació pública

Projecte de millora hidràulica i ambiental de la riera de Sant Antoni de Vilamajor al tram de l’escola. TM Sant Antoni de Vilamajor

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 29 de juny de 2023, s’ha aprovat inicialment l'esmentat projecte, redactat per Naturalea Conservació, SL, amb un pressupost d’execució de 134.892,51 €, més 28.327,43 € d’IVA, en total 163.219,94 €.

Podeu consultar el projecte seguint l'enllaç o al document adjunt.

Projecte d'actuació específic en sòl no urbanitzable per la desviació del Camí de Can Diviu

Es tramita en aquest Ajuntament el projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable, presentat per Explotacions Ramaderes Albert, SL, per a la desviació del Camí de Can Diviu.

A continuació, es poden consultar els documents relatius al present projecte:

Darrera actualització: 23.08.2023 | 14:40
Darrera actualització: 23.08.2023 | 14:40