Informació i normativa establiments comercials

Vols obrir un comerç?

 • Si ets una persona emprenedora t'acompanyem i assessorem gratuïtament en el procés d'elaboració del teu pla d'empresa. Accedeix al servei d'atenció personalitzada: https://www.csetc.cat/per-emprenedors/
 • I si estàs pensant en adquirir o traspassar un comerç en marxa també t'expliquen i ajudem a posar-lo en pràctica en aquest link: https://www.csetc.cat/ 

Horari i calendari d'obertura

Els establiments comercials poden adaptar el seu horari general d'obertura al públic amb els criteris següents:

 • Poden obrir un màxim de 75 hores setmanals, de dilluns a dissabte, en les franges horàries següents:
  • D'octubre a maig (ambdós inclosos): de 6.00 h a 21.00 h.
  • De juny a setembre (ambdós inclosos): de 7.00 h a 22.00 h.
 • Tenen l'obligació de tancar els diumenges i festius.
 • Com a norma general, els establiments comercials han de romandre tancats els dies 1 i 6 de gener, el diumenge i el dilluns de Pasqua, l'1 de maig, el 24 de juny, l'11 de setembre i els dies 25 i 26 de desembre.
 • Dins d'aquests límits, cada comerç pot fixar lliurement l'horari d'obertura dels dies feiners així com l'horari dels diumenges i festius d'obertura autoritzada.
 • Els establiments comercial han d'exposar l'horari adoptat de manera que la informació sigui visible al públic, gins i tot amb l'establiment tancat.


Diumenges i festius d'obertura autoritzada:

 • Pel que fa als diumenges i festius en què els establiments si que poden romandre oberts, la Generalitat fixa un calendari d'obertura i cada comerç pot obrir un màxim de vuit diumenges o festius a l'any. També podrà obrir dos festius més, d'acord amb el que determini cada municipi. 
 • D'altra banda, cada ajuntament, a més dels dos dies festius que pot fixar, també podrà substituir fins a dos dels vuit festius fixats per la Generalitat.
 • Consulta més informació a la Guia pràctica dels horaris comercials


Excepcions de l'horari comercial:

Les limitacions generals pel que fa a l'horari d'obertura d'establiments comercials no afecten els casos següents:

 • Els establiments dedicats essencialment a la venda de productes de pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes, i les botigues a l'abast.
 • La venda de combustibles i carburants, sense que aquesta excepció afecti els establiments comercials annexos a les gasolineres llevat que es limitin, essencialment, a la venda de recanvis i altres productes complementaris de l'automoció.
 • L'activitat comercial de venda no sedentària autoritzada en sòl de titularitat pública i la que duu a terme a les fires mercat.
 • Els establiments situats en l'entorn immediat dels mercats de marxant, que poden obrir durant el mateix horari en què es fa el mercat. Els ajuntaments, amb la delimitació prèvia de l'àrea corresponent, poden autoritzar l'obertura d'aquests establiments, i l'autorització acordada s'ha de comunicar al departament competent en matèria de comerç.
 • Les farmàcies, que es regeixen per la seva normativa específica.
 • Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d'autoservei, els titulars dels quals siguin autònoms, microempreses o petites empreses, d'acord amb el criteri de classificació europeu, sempre que la superfície de venda no superi els 150m2, i que tinguin una oferta orientada essencialment a productes de compra quotidiana d'alimentació.
 • Els establiments dedicats essencialment i de manera habitual a la venda de productes pirotècnics, que poden romandre oberts al públic, a més dels dies feiners, tots els diumenges i festius del mes de juny durant un màxim de quinze hores dins la franja horària compresa entre les set del matí i les deu del vespre.
 • Les activitats comercials efímeres, només is estan directament i exclusivament vinculades pel producte comercialitzat a un esdeveniment cultural, esportiu o firal amb el qual coincideixen en el temps, independentment de la modalitat comercial en què es dugui a terme.
 • Els establiments dedicats essencialment i de manera habitual al a venda de llibres poden romandre oberts al públic els dies 22 i 23 d'abril, amb motiu de la diada de Sant Jordi, si un d'aquests dos dies o tots dos s'escauen en festiu.
 • Els establiments comercials dedicats essencialment a la venda de productes culturals o de lleure els titulars dels quals siguin autònoms, microempreses o petites empreses, d'acord amb el criteri de classificació europeu, amb una superfície de venda que no superi els 300 m2. S'ha d'establir, per mitjà d'una ordre del conseller del departament competent en matèria de comerç, la relació d'activitats comercials i els requisits per aplicar aquesta excepció.


Festius d'obertura comercial autoritzada a Sant Antoni de Vilamajor l'any 2022:

 • 2 i 9 de gener
 • 15 d'abril
 • 6 i 26 de juny
 • 15 i 19 d'agost
 • 6, 8 i 18 de desembre

Festius d'obertura comercial autoritzada a Sant Antoni de Vilamajor l'any 2023:

 • 8 de gener
 • 25 de juny
 • 12 d’octubre
 • 26 de novembre
 • 3, 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre

Normativa

Locals comercials en venda o lloguer

 • Av. Alfons I, núm. 33
 • Plaça d'en Riera
 • Plaça Montseny, 3
 • Plaça Montseny, 7
 • Cr. Europa, núm.7 (pol. ind Can Mora Nord)
 • Cr. Freixeneda, 3A
 • Cr. Alfou, 24
 • Cr. Alfou, 25
 • Cr. Alfou, 27
 • Pl. Joan Casas
 • Cr. Santiago Rusinyol, núm.

Webs d'interès

Notícies