Seu electrònica

L'Ajuntament a un clic, l'oficina virtual de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

És un espai electrònic de relació amb l'Administració, és a dir, un punt d'accés a disposició de les persones físiques i jurídiques per realitzar gestions públiques, sense condicionaments horaris, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. 

La Seu electrònica garanteix que la informació publicada és de qualitat i una navegació i comunicació segures. Tot sota l'aixopluc de la correcta aplicació dels principis d'accessibilitat, seguretat, responsabilitat, disponibilitat, neutralitat i interoperabilitat de la normativa establerta, i de tots els altres, que en siguin d'ús generalitzat per a les persones.

Titularitat i òrgan responsable de la gestió

La titularitat d'aquesta Seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i l'òrgan responsable és Alcaldia.

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic. Actualment s'accepten:

  • El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  • Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes. 
  • Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Eines de validació de certificats

1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura:https://www.eacat.cat/web/guest/signatura

2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Certificats de dispositiu utilitzats

Seu electrònica 
URL: https://santantonidevilamajor.eadministracio.cat/info.0
Emès per a: Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I) 
Tipus de certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1)

Darrera actualització: 10.09.2021 | 17:24
Darrera actualització: 10.09.2021 | 17:24