Pla intern d'Igualtat de tracte i oportunitats

És voluntat d’aquest Ajuntament fer de la igualtat de dones i homes un dels eixos principals de la seva actuació.

Cal tenir en compte que al llarg de la història, les polítiques d’igualtat públiques i privades han anat construint i evolucionant incorporant la perspectiva de gènere en les seves actuacions.

Els ens locals han estat pioners en la promoció de plans i polítiques d’igualtat adreçades a la ciutadania.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor fa un avenç i incorpora amb l’elaboració del present Pla el seu compromís de treballar a favor de la igualtat de tracte i oportunitats.

El Pla, recull 17 objectius específics amb els seus resultats i amb un llistat de 27 accions. Es tracta, per tant d’un document ambiciós que pretén per un costat millorar les condicions de treball de tota la plantilla en general, i de les dones, en particular. I d’altra, el Pla té l’ambició de canviar mentalitats i dinàmiques que perpetuen rols i estereotips de gènere. Amb aquests dos grans objectius aconseguim un propòsit major: avançar cap a la igualtat efectiva entre dones i homes en el conjunt de la ciutadania i, per tant, que l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, com ens públic, encapçali un lideratge feminista de polítiques justes i igualitàries, convertint-se en un referent per altres administracions locals.

El Pla s’ha desenvolupat tenint en compte la situació d’emergència sanitària i econòmica provocada per la COVID 19, i preveient, per tant, l’esforç dels pròxims anys de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en reduir i pal·liar les conseqüències de la crisi. Davant de la relació concreta i real entre la pobresa i les desigualtats de gènere i de com la pobresa femenina s’agreuja en contextos de crisi, el Pla es planteja com una eina de recerca d’oportunitats, de correcció de pràctiques discriminatòries i alhora com una eina de millora dels actuals processos de gestió. Ha de poder proporcionar les eines necessàries per conèixer i poder aplicar la perspectiva de gènere en la majoria de plans i actuacions de l’ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

El Pla tracta la defensa dels drets humans de les dones i planteja accions per a eradicar les violacions als drets per qüestions de gènere. Es proposa l'expansió dels drets humans, i per tant, l'expansió del concepte de qui són les dones, percebudes com a éssers plenament humans i com a ciutadanes. En aquest context, l'enfocament de gènere i el respecte als drets humans de les dones com a ciutadanes plenes ha d'estar sustentat en una enorme voluntat política, que modifiqui les concepcions actuals i contribueixi a disminuir les asimetries i la desigualtat en la qualitat de vida de les dones i els homes.

Podeu consultar el Pla intern d'Igualtat de tracte i oportunitats 2021-2024 aprovat per la Junta de Govern Local de 6 de maig de 2021 als documents adjunts.

 

 

Darrera actualització: 27.10.2021 | 12:50
Darrera actualització: 27.10.2021 | 12:50