Entra en funcionament la nova web de la deixalleria de Sant Antoni de Vilamajor per consultar les aportacions realitzades durant l'any

Dimecres, 4 d'agost de 2021 a les 10:30

A partir d'ara, les persones usuàries del servei podran fer el seguiment del nombre de visites a la instal·lació i del corresponent percentatge de reducció de la taxa a través d'una pàgina web.

Des de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor s'ha posat en marxa un nou espai web que permet consultar i controlar fàcilment, les aportacions realitzades a la deixalleria.

Fins ara, es publicaven mensualment totes les aportacions, per tal de comprovar el llistat de totes les persones usuàries que optaven a les bonificacions a la taxa de residus, en funció de les aportacions realitzades.

Tenir cura del medi ambient és una tasca compartida i per aquest motiu, el consistori segueix millorant i facilitant la recollida de residus al municipi.

D'aquesta manera i amb la nova pàgina web, els vilamajorins i les vilamajorines només hauran d'accedir amb el número de la targeta i el DNI/NIF de la persona titular al padró d'escombraries. I podran comprovar fàcilment les seves aportacions i visites a la deixalleria municipal, de manera còmoda i ràpida.

La nova pàgina d'accés és deixalleria.savilamajor.cat i és una plataforma molt senzilla i intuïtiva que permet controlar i consultar les aportacions.

Tal com recull l'Ordenança fiscal núm. 7 de les Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans, tenen dret a reduccions a la taxa de residus en funció del nombre de visites i de les aportacions amb oli vegetal o de l'autocompostatge. Podeu consultar l'ordenança amb tot el reglament de les aportacions.

Darrera actualització: 04.08.2021 | 10:37