Ordenança fiscal núm.7

Taxes per a la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans

Darrera actualització: 10.05.2019 | 13:50