Festes, fires i mercats

L’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, conjuntament amb el Patronat de Cultura i Esbarjo, dinamitzen l’activitat cultural al municipi, coordinen les diferents entitats i promocionen els esdeveniments que s’hi realitzen, i que es detallen tot seguit:

Formulari d'inscripció (Fires i festes)

Si sou comerciants o firaires i voleu deixar les vostres dades per tal que us tinguem en compte quan organitzem les nostres fires al municipi, ho podeu fer a través del formulari següent i, un cop registrats a la nostra base de dades, quan quedi obert el període us en farem arribar la normativa i el full d'inscripció.


L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor garanteix la confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal que siguin sol-licitades a través d'aquest formulari, així com també la implementació de les mesures tècniques i organitzatives adients que garanteixin la seguretat en l'emmagatzematge d'aquestes dades d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari s'usaran únicament per a la finalitat per la qual han estat recollides.

Responsable del tractament

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
PI. Montseny, 5, 08459 Sant Antoni de Vilamajor
Tel. 938 452 400 · Fax 938 452 051
ajuntament@savilamajor.cat
www.santantonidevilamajor.cat

Dades de contacte delegat de protecció de dades

dpd.ajsavilamajor@diba.cat
PI. Montseny, 5, 08459 Sant Antoni de Vilamajor
Tel. 938 452 400

Finalitat del tractament

La finalitat del tractament de les vostres dades és la gestió i tramitació dels Expedients de Fires i Festes.

Base jurídica

Compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça dpd.ajsavilamajor@diba.cat.

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.

Reclamació

Podeu presentar una reclamació adreçada a I'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT.
Darrera actualització: 08.07.2020 | 14:02
Darrera actualització: 08.07.2020 | 14:02