Associació de Defensa Forestal (ADF)

És l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Vilamajor, que té com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

Els objectius són:

  • Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d‘ incendis forestals.
  • Col·laboració activa en l‘ organització, el control i l‘ execució de mesures en matèria de prevenció, amb col·laboració amb qualsevol organisme relacionat i  competent en la lluita contra els incendis forestals.
  • Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran.
  • Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l‘ ADF.
  • Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d‘ infraestructura, xarxa de camins i punts d‘ aigua.
  • Suport a l‘ extinció d‘ incendis forestals.

Informació actualitzada: febrer de 2023

Adreça electrònica: adf@savilamajor.cat
Darrera actualització: 08.02.2023 | 12:00