Període mitjà de pagament a proveïdors

El Període mitjà de pagament a proveïdors (d'ara endavant PMP) és un conjunt de dades on trobareu informació, per trimestres vençuts, del Termini mitjà de pagament a proveïdors, amb caràcter trimestral del conjunt de les factures emeses des de la seva entrada al registre fins el seu pagament efectiu.

Les dades del Termini mitjà de pagament a proveïdors parteixen de les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda basades en el PMP, tot i que són sensiblement diferents.

En aquest sentit, si el PMP mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte el període legal de pagament establert en la normativa en matèria de contractació que és de 30 dies en termes general. El concepte de Termini mitjà de Pagament a proveïdors incorpora en origen els 30 dies legals per aproximar-se al termini real de pagament trimestral mitjà de les factures.

A continuació es poden consultar els documents i informes anuals relatius al Període mitjà de pagament a proveïdors de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor:

Darrera actualització: 21.03.2023 | 08:36
Darrera actualització: 21.03.2023 | 08:36