Pressupost 2022

 

INGRESSOS 2022

 
 

DESPESES 2022

 
 

1. Pressupost

2. Plantilla i Relació Llocs de Treball

3. Modificació pressupostària

4. Estat execució pressupostària 

4. Informes d'execució trimestrals

Darrera actualització: 13.03.2023 | 13:01