Benestar i Família

 • Polítiques d’Atenció Social i Serveis Socials Bàsics.
 • Servei d’Ajut a domicili: assistència a persones i famílies. (SAD)
 • Gestió i coordinació del Servei de Teleassistència.
 • Assistència i atenció a la dependència i discapacitat.
 • Coordinació, seguiment i avaluació de convenis en matèria d’acció social.
 • Valoració i atenció a situacions d’urgència social. Pobresa Energètica.
 • Programa d’arranjament d’adaptació d’habitatges per a usuaris amb dependències i/o discapacitats
 • Serveis de promoció i reinserció social.
 • Prevenció i intervenció de necessitats socials en infants i joves des del marc familiar, escolar i del lleure.
 • Servei d’atenció a joves i infants. Servei d’Intervenció Socioeducatiu
 • Catàleg de subvencions i ajuts en àmbits familiars, escolars i de salut.
 • Atenció i assistència per a la gestió d’ajudes amb altres entitats d’administració pública.
Darrera actualització: 25.11.2019 | 13:07