Ferran Calvera Cabeza (PUSA)

Regidor

.

Dades biogràfiques i trajectòria professional

Nascut a Barcelona l’any 1967. Viu a Sant Antoni de Vilamajor des de l’any 2002.

Llicenciat en Dret a la UB al 1995. Actualment és funcionari de la Generalitat (Departament de Justícia).

 

Retribucions per assistències als òrgans col·legiats següents:

  • Per assistència a les sessions del Ple de l'ajuntament, 175 Eur/sessió
  • Per assistència a les sessions de la Comissió Informativa General, 60 Eur/sessió
  • Per assistència a les sessions de la Comissió especial de Comptes, 60 Eur/sessió

Plaça Montseny, 5 - 08459 Sant Antoni de Vilamajor - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 452 400
Telèfon: 676888930
Adreça electrònica: calveracf@savilamajor.cat
Darrera actualització: 11.03.2024 | 08:24