Realitzada la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en data de 31 de març de 2022

Divendres, 1 d'abril de 2022 a les 08:30

Consulta la informació del desenvolupament del ple i l'aprovació dels diversos punts de l'ordre del dia o recupera el vídeo de la sessió.

Ahir va tenir lloc la sessió ordinària, en data 31 de març de 2022, del Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor per tal d'aprovar els 14 punts de l'ordre del dia.

A les 19 h es donava el tret d'inici de la sessió a la Sala de Plens i en directe al Canal de YouTube de l'Ajuntament i amb l'absència del regidor de JXSAV-JUNTS, Bernat Parera Berdala.

Com a principal novetat i després dels plenaris celebrats durant els últims anys de pandèmia, tots els regidors i regidores van poder ocupar el seu lloc a la taula de plens, la qual cosa va facilitar les intervencions entre ells.

En primer lloc, es va aprovar l'acta de la sessió extraordinària celebrada el passat 9 de març de 2022 i el govern va donar coneixement dels Decrets de l'Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, així com la informació econòmica tramesa a diferents administracions públiques.

Tot seguit, es va aprovar per unanimitat i provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Es va procedir a l'aprovació per unanimitat del contingut del conveni marc de col·laboració per a l'impuls i la dinamització dels polígons d'activitat econòmica entre l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i el Consell Comarcal del Vallès Oriental pels anys 2022- 2023.

L'aprovació del V conveni de col·laboració per aplicar, desenvolupar i sostenir el Pla de prevenció de les addiccions - el Tritó del Baix Montseny (el Tritó) pel període 2021-2024 també va ser aprovat per unanimitat.

També va ser aprovada per unanimitat la pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i l'Associació de Bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya de Sant Antoni de Vilamajor- any 2022.

EI tot seguit, l'aprovació unànime del contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació d'assistència tècnica en el marc de la realització del programa de treball i formació corresponent a l'ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball i formació i a la resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de les línies MG45 i dona.

Els Grups Polítics Municipals també van aprovar de forma unànime l'addenda del conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de la gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental corresponent a l'exercici 2022.

L'aprovació per unanimitat del contingut i la signatura del conveni entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor per a l'adhesió a la Xarxa de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya (RESCAT) en l'àmbit de l'Associació de Voluntaris de Protecció civil de Sant Antoni de Vilamajor.

Així com l'aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor i Llinars del Vallès, per emprendre actuacions i fomentar l'estudi, documentació, valoració, difusió, senyalització i museïtzació, si s'escau, de les restes documentals, històriques i patrimonials del camp d'aviació d'Alfou, també per unanimitat.

L'aprovació inicia i per unanimitat de la Carta de serveis de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC).

El penúltim punt de l'ordre del dia, va ser donar compte de la Moció per a donar suport a les mesures contra l'exclusió financera, proposada per iniciativa de l'Associació de Municipis de Catalunya.

L'´últim punt va ser la proposta de declaració de la coordinadora catalana d'ajuntaments solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) i de la Federació d'associacions catalanes amigues del poble sahrauí en suport al dret d'autodeterminació del Poble Sahrauí, que va ser aprovada de forma unànime.

Un cop finalitzada la primera part resolutiva, l'alcalde, Raül Valentín i del Valle, va donar pas a la part de precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació.

  • El primer torn va ser pel Grup Polític Municipal JXSAV-JUNTS, que va intervenir amb diverses qüestions relacionades amb el projecte de la cuina de l'Escola Joan Casas, les preinscripcions i les plaques solars del mateix centre, així com la participació en els actes i activitats del Mes Lila, la programació de Sant Jordi i Setmana Cultural. També van preguntar al govern sobre el consum del punt de càrrega de vehicles elèctrics, sobre l'obertura de les instal·lacions del Pavelló Joan Sapé i el Club d'Handbol Vilamajor, sobre el manteniment de les soques i la velocitat dels vehicles a les urbanitzacions, entre d'altres.
  • Tot seguit, el Grup Poític Municipal ERC, va procedir a preguntar les seves qüestions, entre elles, l'estat de la proposta guanyadora del Mural al Magatzem-K28 que va ser guanyadora de la darrera edició dels Pressupostos Participatius, sobre el funcionament de la recollida del contenidor d'oli vegetal ubicats al Parc de Can Sauleda, sobre l'organització de la Festa Major i la participació de les diverses entitats, entre d'altres.

Finalment, es va donar pas a la intervenció al públic, on un veí va poder transmetre les seves preguntes i preocupacions al Ple sobre diversos temes.

El vídeo de la sessió es pot recuperar en aquest enllaç i la documentació de la sessió està disponible en aquest enllaç.

Darrera actualització: 01.04.2022 | 08:33