Realitzada la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor del passat 26 de maig

Divendres, 27 de maig de 2022 a les 14:15

Llegeix la crònica amb el desenvolupament del Ple o recupera el vídeo de la sessió al Canal de Youtube.

El passat dijous 26 de maig de 2022 es va reunir el Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en sessió ordinària a la Sala de Plens.

La jornada començava a les 19 h amb l'absència del regidor Enric Vinaixa i Bonet, del Grup Polític Municipal ERC i que es va incorporar a la segona part de precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació. Per banda, l'Anna Cella Navarro d'ERC, també va ser absent durant la segona part del precs i preguntes per conciliació familiar.

Com sempre, la sessió estava oberta a la ciutadania a la Sala de Plens i també es va poder seguir en directe a través del Canal de Youtube amb una mitjana de 15 espectadors.

En primer lloc, es va votar per entrar una Moció d'urgència de Suport als Jutges de Pau presentada per l'Associació Catalana en pro de la Justícia.

Tot seguit, es va procedir a l'aprovació de les actes de les sessions plenàries anteriors i es va donar coneixement dels Decrets de l'Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

Seguidament, el govern municipal va donar compte de la informació econòmica tramesa a les diferents administracions públiques i de l'informe anual de control intern de l'exercici 2021 i del Pla anual de control financer de l'any 2022.

El primer punt exposat a votació, va ser l'aprovació per unanimitat de la proposta de les festes locals per a l'any 2023. Els festius proposats i aprovats van ser el dimarts dia 17 de gener de 2023 (Festa Major d'Hivern) i el divendres dia 18 d'agost de 2023 (Festa Major d'Estiu), que actualment estan pendents de la publicació oficial del DOGC.

El Ple també va aprovar per unanimitat el contingut i la signatura del Conveni de col·laboració per a la prestació d'assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació, en relació amb les línies MG52, PRGC i PANP.

La primera Moció aprovada per unanimitat i referent a l'actuació amb urgència per pal·liar els greus efectes a les zones afectades per les gelades de l'abril del 2022 presentada per la Unió de Pagesos.
I finalment, l'aprovació per unanimitat de la Moció entrada per urgència de Suport als Jutges de Pau presentada per l'Associació Catalana en pro de la Justícia.

Un cop finalitzada la primera part de l'ordre del dia, els partits de l'oposició van continuar amb els precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació.

  • Per una banda, el GPM JXSAV-JUNTS, va fer referència a diversos temes relacionats amb la Festa Major d'enguany i la participació d'entitats, sobre l'actualització del marcador de violència masclista, la convocatòria dels conserges per a les piscines i el conveni del bar del Pavelló. Així com temes referents a la comunicació i aportacions per millorar-la, les obres de la plaça Montseny i l'estat actual amb CONGIAC, entre altres.
  • Per altra banda,el GPM ERC, també va tenir el seu torn de precs i preguntes, on van presentar diverses qüestions referents a la festa de Sant Joan i la conscienciació cap a la ciutadania durant aquestes dates, sobre la partida destinada al vehicle elèctric de la Policia Local, la velocitat del camí d'Alfou, el carril bici de la BP -5107 i l'estat d'augment dels ajuts ocasionats per la pandèmia de la Covid-19, entre altres. També van proposar la idea de valorar el permís de 8 h recuperable per dolors aguts de menstruació i el dret a baixa davant d'una mort gestacional o neonatal.

Finalment, els veïns assistents a la sessió, també van poder presentar les seves preguntes, queixes i estats dels diversos temes que els hi afecten amb la participació de 3 intervencions del públic.

Es pot recuperar el vídeo de la sessió en aquest enllaç.

Darrera actualització: 27.05.2022 | 14:18