La sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, realitzada el passat 1 de desembre, va aprovar el Pressupost Municipal per a l'any 2023 i les seves bases d'execució i la resta de punts de l'ordre del dia

Divendres, 2 de desembre de 2022 a les 14:00

Recupera el vídeo de la sessió o consulta el desenvolupament d'aquesta.

El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor es va reunir ahir en sessió ordinària del mes de desembre per a l'aprovació dels 14 punts de l'ordre del dia.

La sessió començava a les 19 h, amb l'absència del regidor Jordi Sibina i Camps de PUSA, amb una duració de 3 hores i mitja.

Es pot recuperar el vídeo de la sessió a través del Canal de Youtube o llegir el desenvolupament d'aquesta a continuació.

Desenvolupament de la sessió 1 de desembre de 2022

El primer punt va ser l'aprovació de les actes de les sessions plenàries anteriors, celebrades el setembre i la sessió extraordinària realitzada a inicis de novembre.

Tot seguit, es va donar coneixement dels Decrets de l'Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local

En el tercer punt es va donar compte del Decret relatiu a l'Aprovació inicial del "Projecte refós d'urbanització de Les Pungoles", aprovat per Decret d'Alcadia. Durant els pròxims dies, i un cop publicat l'anunci al Butlletí Oficial i al tauler d'anuncis, s'obrirà el tràmit d'informació pública paral·lelament amb la notificació als veïns i veïnes de la urbanització.

Seguidament, es va donar coneixement de la informació econòmica tramesa a diferents administracions públiques

El cinquè punt de la sessió va ser l'aprovació del Pressupost municipal per a l'any 2023 i les seves Bases d'execució, que preveu un total de 6.402.150 euros, tant en previsions d'ingressos com en consignacions de despesa. L'alcalde va manifestar el final pressupost ajustat amb la finalitat de mantenir el mateix nivell d'ingressos, sense haver d'apujar els impostos i amb l'afectació de l'augment dels subministraments i dels costos de personal, així com les inversions de la part dels Pressupostos Participatius i les previsions d'ingressos de l'Empresa de serveis de Vilamajor, La Municipal S.L. Els partits a l'oposició també van intervenir per preguntar sobre els diversos capítols d'ingressos i despeses, així com aportar suggeriments al respecte. Finalment, el pressupost municipal va ser aprovat per 6 vots a favor dels partits al govern (CANVI I PUSA), amb 3 vots en contra del partit de JxSAV-JUNTS i l'abstenció dels 3 vots d'ERC.

Tot seguit, el Ple va procedir a l'aprovació de la Plantilla de personal i Relació de llocs de treball per a l'exercici 2023, que va ser aprovada per unanimitat per tots els Grups Polítics Municipals.

L'aprovació inicial de la Modificació de l'Ordenança municipal de circulació de Sant Antoni de Vilamajor, va ser el següent punt aprovat per unanimitat, amb la finalitat de modificar-ne el text i incloure que "els remolcs, semiremolcs o caravanes, no poden estacionar o ocupar les vies urbanes separades del seu vehicle tractor sense l'oportuna autorització. Els remolcs i semiremolcs si que poden estacionar a les zones industrials i en cap cas, més de tres dies al mateix lloc."

L'aprovació inicial per unànime de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora dels habitatges d'ús turístic de Sant Antoni de Vilamajor, que regula les obligacions de les persones propietàries i les empreses gestores dels habitatges d'ús turístic.

L'aprovació de l'acta de delimitació de terme municipal entre Sant Antoni de Vilamajor i Cardedeu i l'aprovació de les Bases reguladores per a l'adjudicació, en règim de lloguer social temporal, dels habitatges del Carrer Francesc Casas i Amigó, núm. 3, també van ser aprovats per unanimitat.

Els últims punts d'aprovació de la sessió ordinària van ser l'aprovació de les diverses mocions presentades.

  • En primer lloc, l'aprovació per unanimitat de la moció presentada pel Grup Polític Municipal d'ERC, amb motiu del 25 de novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones.
  • Seguidament, la moció aprovada per unànime referent a l'impuls al municipalisme i la seva conciutadania presentada per l'Associació Catalana de Municipis (ACM)
  • La penúltima moció, aprovada també per unanimitat, és el reconeixement i l'acompanyament en el dol gestacional, perinatal i neonatal proposada pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya. Alguns dels acords de la qual ja es recollien en la moció presentada l'estiu de 2021 per part d'ERC que va portar a la creació i inauguració del nou espai de dol ubicat al cementiri, així com a la visibilització d'aquest dol que afecta moltes famílies.
  • Finalment, es va procedir a la votació de l'última moció, proposada des d'Alcaldia, i referent a l'adhesió a l'Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret, que també va ser aprovada per tots els partits polítics, amb la finalitat de caminar cap a la transformació digital.

Un cop aprovats els punts de l'ordre del dia, la sessió plenària va continuar amb la segona part dels precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació,

El Grup Polític Municipal JXSAV-JUNTS, va començar agraint al govern la recent adhesió a la campanya "No t'excusis", proposada per Junts en el passat Ple ordinari

Tot seguit, van destacar les obres de la pl. Montseny i de l'entorn, així com les recents obres acabades de la nova cuina menjador de l'Escola Joan Casas i altres temes referents a la cultura i a les festes programades de cara als pròxims mesos, com ho són les activitats de Nadal i la programació de Festa Major d'hivern
També van preguntar sobre l'estat actual del CONGIAC i van aportar suggeriments d'il·luminació de diversos punts amb el recent increment d'actes vandàlics, la neteja dels marges de la BP i el manteniment del camí del Silenci.

Per altra banda, ERC Vilamajor va intervenir fent referència a la necessitat del carril bici BP-5107 i l'actual perillositat dels patinets i bicicletes que utilitzen la carretera i que aquesta augmenta amb la nocturnitat

També van fer l'aportació de la poca il·luminació de diverses zones, com per exemple la pl. Àngel Guimerà i el carrer Freixeneda i la necessitat de revisar els passos de vianant,com la recent participació al CONAMA per part de l'Alcalde i altres temes referents a les activitats programades per Nadal i de cara a la celebració del Bicenentari de la creació de l'Ajuntament, així com les ocupacions actuals en pisos i habitatges del municipi. ERC també va posar sobre la taula les obres de la pl. Montseny i temes relacionats amb aquestes, entre altres aportacions.

 

Darrera actualització: 02.12.2022 | 13:49