Convocada la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament amb motiu del sorteig dels membres de les meses electorals per a les Eleccions locals del 28 de maig de 2023

Dijous, 27 d'abril de 2023 a les 12:30

Dimecres 3 de maig de 2023 a les 19 h a la Sala de Plens o en directe al Canal de Youtube.

La setmana vinent es reunirà el Ple de l'Ajuntament amb motiu de la designació dels membres de les Meses electorals per a les Eleccions locals del dia 28 de maig de 2023 així com l'aprovació de diversos punts inclosos.

La sessió, de caràcter extraordinari, tindrà lloc el dimecres 3 de maig a les 19 h a la Sala de Plens i en directe a través del Canal de Youtube de l'Ajuntament.

L'anunci de convocatòria es pot consultar el document adjunt i la part de resolutiva consta de 10 punts en l'ordre del dia:

  1. Sorteig per a la designació dels membres de les Meses electorals per a les Eleccions locals del dia 28 de maig de 2023
  2. Coneixement d'informació econòmica tramesa a diferents administracions públiques
  3. Aprovació de l'expedient de modificació del pressupost núm. 3/2023, crèdit extraordinari
  4. Aprovació de la modificació de la Plantilla de personal i de la Relació de Llocs de Treball (RLT) per a l'exercici 2023
  5. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal número 24 reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'Escola Bressol
  6. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal número 19 reguladora del preu públic per a la prestació de serveis en les piscines municipals
  7. Aprovació de la nova imatge corporativa i identitat visual de la Biblioteca Joana Raspall i Juanola de Sant Antoni de Vilamajor
  8. Aprovació del Conveni de col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb diversos ajuntaments per a l'execució d'un projecte en matèria d'ocupació juvenil- any 2023
  9. Aprovació de l'acta de delimitació de terme municipal entre Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor
  10. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Antoni de Vilamajor per incorporar en el "Catàleg de béns a protegir" l'antic camp d'aviació d'Alfou
Darrera actualització: 27.04.2023 | 12:17