Policia local

Servei que s'encarrega de servir i protegir a la ciutadania del municipi, minimitzant els riscos i l'existència de problemes de seguretat així com assistir a la comunitat en la millora del seu benestar convivencial.

Els cossos de policia local exerceixen les funcions següents:

  • Protegir les autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions.
  • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que estableixen les normes de circulació.
  • Instruir atestats per accidents de circulació dins el nucli urbà.
  • Policia administrativa, pel que fa a les ordenances, bans i altres disposicions municipals dins l’àmbit de la seva competència.
  • Participar en les funcions de policia judicial, en la forma que estableix l’article 29.2 d’aquesta Llei.
  • La prestació d’auxili, en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública, i participar, en la forma prevista a les lleis, en l’execució dels plans de protecció civil.
  • Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions que tendeixin a evitar la comissió d’actes delictius en el marc de col·laboració establert en les juntes de seguretat.
  • Vigilar els espais públics i col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat i amb la policia de les comunitats autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes, quan siguin requerits per a això.
  • Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguin requerits per a això.

                 112  Telèfon d'emergències permanent 24 hores gratuït  

Policia Local

Carrer Nou, 6 - 08459 Sant Antoni de Vilamajor - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 452 400 (ext. 0)
Telèfon: 608 995 500
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 19.10.2021 | 10:28