Atenció Social Bàsica

Servei d’acollida, orientació, informació i tractament social

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials. Garanteixen la proximitat amb les persones usuàries i els àmbits familiar i social. Tenen caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent a les diferents situacions de necessitat en que es troben o es puguin presentar.

Aquest servei ofereix atenció i ajuda a persones i famílies en risc d’exclusió social per millorar la seva qualitat de vida. També informa de les prestacions a les quals poden accedir i dels tràmits a seguir:

  • Tramitació d’ajuts d’exclusió social: PIRMIS, carta d'aliments frescos..etc
  • Atenció i suport a la Dona: informació, derivacions al servei  psicològic i jurídic, tramitació d’ajuts.
  • Atenció i suport a discapacitats: informació, tramitació d’ajuts i derivacions als serveis especialitzats de la xarxa.
  • Tràmit pensions: No contributives, Invalidesa o jubilació..etc
  • Atenció i suport a la immigració: informació, tramitació d’informes d’arrelament social..etc
  • Tràmits d’ajuts personalitzats: per l’allotjament, per pagament del lloguer..etc.
Darrera actualització: 10.09.2021 | 18:51