Registre Civil

El Registre Civil és el registre, amb dependència del Ministeri de Justícia, on s’inscriuen els fets que fan referència a l’estat civil de les persones i aquells que determinen les lleis. L’article 1 de la Llei de Registre Civil regula què és objecte d’inscripció:

 • el naixement
 • la filiació
 • el nom i cognoms
 • l’emancipació i l’habilitació d’edat
 • el matrimoni
 • la potestat del pare i la mare, la tutela i altres representacions que fixa la llei
 • les modificacions judicials de la capacitat de les persones
 • les declaracions de concurs, fallida o suspensió de pagament dels comerciants
 • la nacionalitat i el veïnatge civil
 • les declaracions de defunció i absència
 • les defuncions

La inscripció al registre és prova fefaent dels fet a què fan referencia els assentaments. Els fets inscrits només es poden impugnar judicialment si se’n sol·licita simultàniament la rectificació al registre.

Hi ha un registre civil a cada municipi. En els municipis que són capital del partit judicial, un dels jutjats de primera instancia i/o instrucció assumeix la funció de registre civil. En la resta de municipis, aquesta funció l’assumeix, per delegació, el Jutjat de Pau del municipi.

Registre Civil

Plaça del Montseny, 5 - 08459 Sant Antoni de Vilamajor - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 452 400
Fax: 938 452 051
Adreça electrònica: registrecivil@savilamajor.cat
Horari:  
dimarts i dijous de 9:00 a 14:00h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 10.09.2021 | 19:01