L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor treu a subhasta dues parcel·les municipals

Dimarts, 22 de juny de 2021 a les 09:00

Situades a les urbanitzacions de Can Miret i Les Pungoles.

El darrer Ple municipal celebrat el 27 de maig de 2021, va aprovar per unanimitat l'aprovació de l'expedient 1739/2020 de subhasta pública de dues parcel·les municipals d'ús residencial.

A continuació, es detallen els dos lots de parcel·les subhastades situades a Les Pungoles i a Can Miret:

  • Lot 1
    • PARCEL·LA: Passeig del Tagamanent, 40.
    • El preu del lot és de 131.783 euros, segons informe de taxació i sense incloure l'IVA.
  • Lot 2
    • PARCEL·LA: Carrer Queralt, 11.
    • El preu del lot és de 120.852 euros, segons informe de taxació i sense incloure l'IVA.

El passat 16 de juny es va publicar l'anunci de licitació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona(BOPB) i en el Perfil del contractant.

Els licitadors es podran presentar a un o als dos lots. Cap licitador podrà presentar més d'una oferta per lot. S'exclourà el licitador que l'oferta del qual sigui inferior al preu de licitació. Els preus dels lots podran ser millorats a l'alça.

El termini de presentació de proposicions serà de 30 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Podeu consultar tota la informació a l'anunci publicat en aquest enllaç o en el document adjunt.

Darrera actualització: 22.06.2021 | 08:56