Pressupost 2023

1. Pressupost 2023

2. Plantilla i Relació Llocs de Treball 2023

3. Modificació pressupostària

4. Estats d'execució pressupostària

5. Informes d'execució trimestrals

6. Pròrroga del pressupost municipal de l’exercici 2023 a l’any 2024

7. Liquidació del pressupost

 

Darrera actualització: 10.04.2024 | 13:39