Ordenança fiscal núm. 9

Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions

Darrera actualització: 13.09.2021 | 11:08