Ordenança fiscal núm. 7

Taxes per a la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans

Darrera actualització: 13.09.2021 | 11:07