Ordenança fiscal núm. 23

Taxa per a la utilització privativa d'equipaments esportius i culturals

Darrera actualització: 13.09.2021 | 11:11