Ordenança fiscal núm. 16

Taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Darrera actualització: 12.01.2022 | 08:48