Registre Civil

És el registre on s'inscriuen els fets que fan referència a l'estat civil de les persones i aquells que determinen les lleis. L'article 1 de la Llei del registre civil regula què és objecte d'inscripció:

- el naixement
- la filiació
- el nom i els cognoms
- l'emancipació i l'habilitació d'edat
- el matrimoni
- la potestat del pare i de la mare, la tutela i altres representacions que fixa la llei
- les modificacions judicials de la capacitat de les persones
- les declaracions de concurs, fallida o suspensió de pagament dels comerciants
- la nacionalitat i el veïnatge civil
- les declaracions de defunció i absència
- les defuncions
La inscripció al registre és prova fefaent dels fets a què fan referència els assentaments. Els fets inscrits només es poden impugnar judicialment si se'n sol·licita simultàniament la rectificació al registre.

 

Hi ha un registre civil a cada municipi. En els municipis que són capital del partit judicial, un dels jutjats de primera instància i/o instrucció, assumeix la funció del registre civil. En la resta de municipis, aquesta funció l'assumeix per delegació el jutjat de pau del municipi.

 

L'horari del Registre Civil de Sant Antoni de Vilamajor és dimarts i dijous, de 9 a 14 hores del matí.

Darrera actualització: 11.02.2020 | 18:14