Presentació

Per què fem un Pla Local de Salut?

La salut és el principal recurs que tenim les persones per poder viure en plenitud i llibertat. La salut no és només l’absència de malalties, és també, i sobretot, el benestar físic, mental, social i ambiental que ens permet tirar endavant amb les nostres vides en les diferents esferes importants per a nosaltres. Els nostres comportaments, estils de vida, diferents activitats que portem a terme, les polítiques disponibles i els entorns on vivíem i/o treballem poden ser més o menys saludables. Una bona part dels aspectes que poden contribuir a fer més saludable el nostre municipi depenen dels seus habitants i l’àmbit d’acció local.

Promocionar la salut i el benestar de la població del municipi és tasca de tots i totes, no només de serveis professionals o polítics electes, també cal sumar la implicació de diferents sectors i, en especial, de la pròpia ciutadania i les seves entitats i associacions. Promocionar la salut i benestar és un viatge on tots i totes juguem un rol important.

El Pla Local de Salut és l’esforç per a identificar i recollir els reptes i propostes que han de permetre assolir un municipi més saludable i amb més benestar per a la seva població, és un compromís de l’Ajuntament de la vila a 4 anys vista per millorar el municipi amb la participació i coresponsabilitizació dels diferents actors locals, t’hi sumes?

Darrera actualització: 01.11.2020 | 09:38
Darrera actualització: 01.11.2020 | 09:38