Patrimoni

Patrimoni té encomanades les funcions de contractació, control, conservació i explotació del béns i drets que integren o puguin integrar el patrimoni de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

  1. Gestió i tramitació de les adquisicions i alienacions d'immobles, expedients d'expropiació forçosa, arrendaments, les concessions demanials, inventari de béns mobles i immobles i qualsevol altre acte de gestió patrimonial en l'àmbit de la Corporació.
  2. Portar el control, registre i arxiu de l'inventari de béns mobles i immobles de la Corporació, realitzar el seguiments i control dels béns i gestionar tots els seus moviments (compres, traspassos, donacions, cessions, altes, baixes, etc.).
Darrera actualització: 13.09.2021 | 10:00