Ordenança municipal reguladora dels habitatges d'ús turístic

L’habitatge d'ús turístic és l'habitatge que és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi de contraprestació econòmica per a una estada de temporada i en condicions de disponibilitat immediata. Es considera estada de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.  

Mitjançant la realització d'aquest tràmit la persona propietària inicia el procediment d'habilitació corresponent, de competència municipal, i en què haurà d'abonar de la taxa municipal, i ja podrà iniciar l'activitat. Un cop l’ajuntament hagi comunicat a l’administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l’habilitació, es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme.

Darrera actualització: 02.03.2023 | 14:33