Ordenança fiscal núm. 16

Taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Darrera actualització: 14.09.2021 | 07:29