Ordenança fiscal núm. 14

Taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Darrera actualització: 13.09.2021 | 11:08