Ordenança fiscal núm. 13

Taxa per a les parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i industrial del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Darrera actualització: 13.09.2021 | 11:08