Retribucions dels membres de la corporació

Nom i cognoms                    Retribucions anuals         Dedicació

Raüll Valentín del Valle                      35.000 €                Exclusiva

Alcalde

Elena Pino Galbany                           25.000 €                Exclusiva

Regidora

Mº Asunción Alonso Quintana         12.500 €              Parcial (18,5h)

Regidora

Joaquim Vergés Montasell                22.500               Parcial (90%) – 33 h

Regidor

Ricard Mañé del Pino                         7.500 €              Parcial (29%) – 11 h

Regidor

Jordi Sibina Camps                   Règim d’assistències a òrgans col·legiats

Regidor

Ferran Calvera Cabeza              Règim d’assistències a òrgans col·legiats

Regidor

 

Les seves retribucions són per assistència als òrgans col·legiats i es poden consultar en el següent enllaç

  • Per assistència a les sessions del Ple de l’Ajuntament: 150 €/sessió
  • Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 325 €/sessió
  • Per assistència a les sessions de la Comissió Informativa General: 60 €/sessió
  • Per assistència a les sessions de la Comissió especial de Comptes: 60 €/sessió
Darrera actualització: 15.03.2021 | 08:56
Darrera actualització: 15.03.2021 | 08:56