Retribucions dels membres de la corporació

El Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en sessió de data 6 de juliol de 2023, va adoptar l’acord de l’Aprovació del Règim retributiu i dedicació dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva, parcial, indemnitzacions i dietes.
 
Consulta en aquest PDF l'anunci relatiu a l’Aprovació del Règim retributiu i dedicació dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva, parcial, indemnitzacions i dietes. 

 

Nom i cognoms                     Retribucions anuals brutes         Dedicació

Raül Valentín i del Valle                     49.000 €                      Exclusiva (100%) - 37,5 h
Alcalde

Joaquim Vergés Montasell                39.000 €                      Exclusiva (100%) - 37,5 h
Regidor

Elena Pino Galbany                            35.100 €                      Parcial (90%) - 33,75 h
Regidora

Ricard Mañé del Pino                          29.120 €                      Parcial (75%) – 28,13 h
Regidor

Ferran Calvera Cabeza                        24.960 €                      Parcial (65%) – 24,38 h
Regidor

Maria Asunción Alonso Quintana      19.500 €                       Parcial (50%) – 18,75 h
Regidora

Carla Rosado Miras                             19.500 €                       Parcial (50%) – 18,75 h
Regidora

Darrera actualització: 25.07.2023 | 11:23
Darrera actualització: 25.07.2023 | 11:23