Retribucions dels membres de la corporació

Règim retributiu i dedicació dels membres de la corporació amb dedicació exclusiva, parcial, indemnitzacions i dietes:

  • ANUNCI   publicat al BOPB el 24 de juliol de 2015

Decrets de l'Alcaldia d'aprovacions d'imports mensuals de les indemnitzacions a favor dels membres de la corporació:

Darrera actualització: 12.04.2019 | 13:27
Darrera actualització: 12.04.2019 | 13:27