Retribucions dels membres de la corporació

Nom i cognoms                    Retribucions anuals         Dedicació

Raüll Valentín del Valle                      35.000 €                Exclusiva
Alcalde

Elena Pino Galbany                           25.000 €                Exclusiva
Regidora

Mº Asunción Alonso Quintana         12.500 €              Parcial (18,5h)
Regidora

Joaquim Vergés Montasell                22.500               Parcial (90%) – 33 h
Regidor

Ricard Mañé del Pino                         7.500 €              Parcial (29%) – 11 h
Regidor

Jordi Sibina Camps                   Règim d’assistències a òrgans col·legiats
Regidor

Ferran Calvera Cabeza              Règim d’assistències a òrgans col·legiats
Regidor

Les seves retribucions són per assistència als òrgans col·legiats i es poden consultar al següent enllaç

  • Per assistència a les sessions del Ple de l’Ajuntament: 150 €/sessió
  • Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 325 €/sessió
  • Per assistència a les sessions de la Comissió Informativa General: 60 €/sessió
  • Per assistència a les sessions de la Comissió especial de Comptes: 60 €/sessió
Darrera actualització: 10.09.2021 | 17:50
Darrera actualització: 10.09.2021 | 17:50