Recursos humans

  • La planificació, el desenvolupament i la gestió del personal necessari i adequat per a un funcionament eficaç i eficient dels serveis municipals, per mitjà d'una dimensió adequada dels seus efectius i una correcta distribució, formació i mobilitat.
  • Actuacions necessàries per a desenvolupar la carrera i promoció professional dels seus empleats i gestionar les seves incidències i necessitats dins de l'organització.
  • Polítiques de recursos humans.
  • Relacions amb el comitè d'empresa.
Darrera actualització: 10.09.2021 | 17:52