Planificació i Pressupostos municipals

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'estratègia municipals, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals i de les finances, així com a la transparència:

  • Aprovació del pressupost i la plantilla.
  • Informació pressupostària (compte general, liquidacions, modificacions i informació històrica).
  • Execució pressupostària trimestral.
  • Estabilitat pressupostària.
  • Informació sobre la gestió econòmica.
  • Informació sobre Ajuts i Subvencions
Darrera actualització: 27.06.2023 | 10:55