Igualtat i Sostenibilitat

  • Elaborar el Pla d'Igualtat municipal, el Pla d’Igualtat del sector públic, el Protocol contra l’assetjament sexual a la feina i el Protocol contra l’assetjament en espais d’oci.
  • Promoure la coeducació i l'educació en la igualtat.
  • Desenvolupar polítiques i accions per introduir la perspectiva de gènere i la diversitat sexual a totes les àrees de l'Ajuntament.
  • Vetllar per garantir el manteniment dels mecanismes de coordinació amb tots els serveis i departaments que intervenen en la prevenció, detecció i atenció de les situacions de violència masclista.
  • Difondre informació d'interès per a les dones a través de diferents mitjans locals.
Darrera actualització: 27.06.2023 | 10:55