Hisenda

  • Actualització de les ordenances fiscals del municipi.
  • Gestió i recaptació tributària (impostos, tributs, taxes, contribucions especials) i resta d’ingressos públics o privats no tributaris  (preus públics, subvencions...)
  • Coordinació amb la regidoria de planificació i pressupost per:

                -Pressuposts municipals.

                -Programació econòmica.

                -Control d’ingressos, despeses i de tresoreria.

                -Intervenció de la gestió econòmica.

  • Coordinació amb la regidoria d’Urbanitzacions per la regulació dels recursos de les entitats de conservació, associacions de veïns...
  • Revisió conveni delegació de la majoria de les funcions d’aquesta regidoria (mancomunades amb altres municipis i/o al ORGT de la Diputació de Barcelona).
Darrera actualització: 27.06.2023 | 10:59