Habitatge

  • Control del cens d’habitatge buit i creació de la Borsa d'habitatge de lloguer social.
  • Donar seguretat i facilitat als propietaris per tal de incloure l’habitatge en el mercat a un preu raonable.
  • Organitzar l’habitatge que està en construcció per tal d’acabar-lo i
  • incorporar-lo al mercat de lloguer així com destinar un 30% a habitatge social.
  • Incorporar com a mínim un pis social destinat a emergències.
  • Gestionar la mediació entre persones de la tercera edat que viuen soles i
  • Joves amb necessitat d’habitatge per tal de arribar a un acord mutu.
Darrera actualització: 18.10.2021 | 14:56