Comunicació

 • Creació d’un consell que reguli l’organització i funcionament dels mitjans de comunicació locals amb representants de tots els partits polítics així com personal laboral i altres col·laboradors d’interès. Inclourà reglament per l’espai web, les xarxes socials així com Ràdio Vilamajor.
 • Comunicació externa:  redacció notes de premsa, continguts per l’espai web municipal, xarxes socials, whatsapp...
 • Redacció i elaboració butlletí municipal; creació newsletter ciutadà.
 • Manteniment agenda municipal.
 • Organització i nou reglament de Ràdio Vilamajor.
 • Focus en la millora de la imatge corporativa de l’Ajuntament.
 • Creació manual identitat corporativa / creació llibre d’estil.
 • Comunicació interna: redacció newsletter periòdic pels col·laboradors de la Corporació, buscant informació bidireccional amb espai per tal que aportin idees i millores (imagina).
 • Es treballarà en una intranet municipal.
 • Coordinació de la publicitat institucional.
 • Elaboració de suports o materials informatius per a altres regidories: díptics, butlletins, cartells...
 • Suport a entitats locals en matèria comunicativa.
 • Manteniment (creació) arxiu de premsa i audiovisual.
 • Manteniment (creació) arxiu fotogràfic.
 • Proposta de creació i gestió de perfils digitals per cada regidoria i/o regidor/a (blocs, xarxes socials...)
 • Suport en noves tecnologies.
 • Portal de transparència.
Darrera actualització: 18.10.2021 | 14:55