Perfil de contractant

El Perfil de contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic i el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (BOE núm. 276, de 16 de novembre de 2011).

En l’àmbit de la contractació electrònica, l’AOC promou la utilització de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), creada i desenvolupada per la secretaria tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i l’àrea TIC del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. L’AOC és el responsable d’impulsar i gestionar aquest servei per a les administracions locals i les universitats de Catalunya.

Va adreçada a totes les administracions locals catalanes i el seu sector públic dependent. Actualment hi ha 1.263 ens adherits. Des d’aquí podeu consultar el llistat d’ens adherits al Perfil de contractant.

Funcionalitats:

  • Disposa d’un perfil de contractant per a cada òrgan de contractació.
  • Cercador únic de licitacions i adjudicacions.
  • La publicació d’informació es realitza per a cada òrgan de contractació.
  • Els avisos a usuaris poden ser a través d’SMS, correu electrònic i RSS.

En aquest apartat trobareu un quadre trimestral amb la informació relativa als contractes menors adjudicats per l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

Darrera actualització: 24.02.2023 | 10:04
Darrera actualització: 24.02.2023 | 10:04