Sequera a Sant Antoni de Vilamajor

Sant Antoni de Vilamajor en estat de fase d'emergència per sequera

Sant Antoni de Vilamajor surt de la fasae d'emergència i torna a l'excepcionalitat per sequera

El dia 13 de maig de 2024 van entrar en vigor la rebaixa de les mesures que afecten al sistema Ter-Llobregat gràcies a les darreres pluges i amb la publicació al DOGC de la RESOLUCIÓ ACC/1608/2024, de 8 de maig, per la qual es declara la sortida de l'estat d'emergència i l'entrada en estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat.

La mesura més rellevant és la incrementació en la dotació d'aigua per habitant i litre. Si en situació d'emergència aquesta era de 200 l/d, ara passa a ser de 230 l/d/h.

Restriccions generals en estat d'emergència

Mesures d'excepcionalitat

La situació d’excepcionalitat permet disposar d’una dotació d’aigua per habitant i dia de 230 litres (en la situació d’emergència era de 200 litres).

A més, als rius es torna a passar de cabals d’emergència mínims a cabals ambientals, assegurant així millor la biodiversitat de les masses d’aigua.

Reduccions:

 • Dotació de reg agrícola: 40% o la substitució de part dels cabals per aigües regenerades (en emergència era del 80%).
 • Indústria: 15% dels consums d’aigua (en emergència era del 25%).
 • Usos recreatius: 15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg.
 • Usos ramaders: 30% (en emergència era del 50%).
 • Possibilitat de flexibilitzar aquestes reduccions presentant un Pla d’estalvi d’aigua a l’ACA.

Prohibicions:

 • Reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).
 • S’admet el reg municipal amb aigües freàtiques si no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.
 • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
 • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
 • Els vehicles només es poden netejar en establiments autoritzats.

Piscines

 • No es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.
 • Tampoc es poden omplir ni reomplir aquelles piscines sense sistemes de recirculació d’aigua.
 • Amb sistema de recirculació, es poden omplir en les quantitats mínimes indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària les piscines d’ús públic i les piscines d’ús privat de comunitats de propietaris, agroturisme, col·legis majors i similars. També les piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d'educació especial.
 • Es permet l'ompliment i el reompliment de les piscines unifamiliars destinades al bany de persones amb una avaluació del grau de discapacitat en què consta que pateixen alteracions de la conducta.
 • Als centres educatius, és permès l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.
 • Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

Més informació sobre la sequera

 

Darrera actualització: 13.05.2024 | 12:45
Darrera actualització: 13.05.2024 | 12:45