Sant Antoni de Vilamajor supera la primera fase de l'avaluació del Distintiu per la Igualtat de gènere 'Norma SG City 50-50'

Dimarts, 17 de maig de 2022 a les 12:00

És un segell internacional concedit per l'associació 'Forgender Seal' als ajuntaments que destaquen per la integració de la perspectiva de gènere en les seves actuacions.

Durant l'any 2020, l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor va rebre per primera vegada el Distintiu per la Igualtat de Gènere que atorga l'associació FORGENDER SEAL, per haver implementat el sistema de gestió de gènere que integra la perspectiva de gènere en la seva organització i en les polítiques i actuacions.

La norma SG CITY 50-50 és la primera certificació d'àmbit internacional que permet implantar un sistema de gestió per avaluar i certificar el compromís dels governs municipals a favor de la igualtat de gènere. Mitjançant un procés de certificació el municipi obté el Distintiu per la igualtat de gènere, i d'aquesta manera, el municipi esdevé un actor amb compromís polític i estratègic a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes.

Un cop transcorreguts dos anys des de l'obtenció del Distintiu per la Igualtat de gènere d'àmbit municipal, la norma de certificació SG CITY 50-50 estableix l'avaluació de les accions compromeses i la posterior renovació dels compromisos per part del govern municipal.

I enguany, un cop realitzada la primera avaluació, l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor supera favorablement la primera fase per renovar el Distintiu per la Igualtat de Gènere, per haver assolit els compromisos dins del Pla de Compromís establert, a través de les accions recollides en favor de la transversalització de la perspectiva de gènere i dels següents compromisos favorables:

  • El govern local disposa d'un pla de polítiques d'igualtat de gènere.
  • El govern municipal disposa de mecanismes per aplicar la perspectiva de gènere a les polítiques i actuacions municipals.
  • El govern municipal disposa d'un manual de llenguatge no sexista.
  • El govern municipal participa de manera activa i prepositiva als consells escolars.
  • El govern municipal impulsa actuacions per recuperar la memòria històrica de les dones del territori.
  • El govern municipal impulsa campanyes al voltant de dies internacionals assenyalats per sensibilitzar sobre els drets de les dones i drets de persones amb altres expressions i identitats de gènere.
  • El govern municipal estableix mesures per combatre els principals estereotips i pautes culturals que promouen i/o mantenen les discriminacions per raó de sexe i gènere al municipi.
  • El govern municipal desenvolupa i implementa mesures per prevenir, tractar i sancionar les violències sexuals i sexistes als espais públics, llocs de lleure i entorns festius.

D'aquesta manera, Sant Antoni de Vilamajor se suma aquesta certificació i la regidora d'Igualtat, Elena Pino i Galbany, destaca "el ferm compromís cap a les polítiques feministes afavorint la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques i actuacions de l'administració local i amb l'objectiu d'afavorir la construcció d'una societat més justa i igualitària."

Darrera actualització: 17.05.2022 | 11:56