Sant Antoni de Vilamajor és un dels 9 municipis del Baix Montseny afectats per la greu sequera on s'aplicaran les restriccions d'aigua en els usos urbans per als municipis en estat d'excepcionalitat

Dimecres, 1 de març de 2023 a les 13:00

Catalunya decreta l'excepcionalitat per sequera en 15 comarques amb restriccions d'aigua amb la publicació del decret Llei i amb afectacions de l'ús d'aigua a nivell industrial, agrícola i lúdic.

El Govern va aprovar ahir, dimarts 28 de febrer de 2023, un decret Llei per a protegir els abastaments d'aigua, donar rang jurídic per agilitzar tràmits per a les actuacions que s'hagin de dur a terme, a més de dissuadir i penalitzar els possibles incompliments.

El principal objectiu d'aquest Decret Llei se centra en el desplegament de mesures per a garantir l'abastament d'aigua a poblacions, entre elles la recuperació de captacions en desús per a destinar-ne els recursos a l'abastament de poblacions i la requisa temporal de drets d'aprofitament a l'empara de la legislació d'expropiació forçosa en situació d'emergència. En aquest sentit, l'ACA pot ordenar la suspensió de les captacions d'aigua de recursos superficials i subterranis per a usos diferents de l'abastament de població durant un període màxim de 48 hores.

Entre aquests municipis n'hi nou del Baix Montseny, entre els quals, afecta Sant Antoni de Vilamajor, Breda, Hostalric, Llinars del Vallès, Sant Celoni, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra.

La sequera que estem vivint a Catalunya des de finals de 2020 continua agreujant-se. Tot i que des de l'octubre de 2021 està activat el Pla de Sequera i que s'han desplegat mesures per alentir el descens de reserves dels embassaments i aqüífers, el Govern de la Generalitat ha decidit fer un pas més en la gestió de la sequera i declarar l'excepcionalitat en el sistema Ter Llobregat i en l'àmbit de l'aqüífer del Fluvià Muga.

Aquesta mesura entrarà en vigor un cop surti publicada al DOGC la resolució del director de l'ACA, prèvia aprovació pel Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua .

L'entrada a la situació d'excepcionalitat significa un pas més en la reducció d'aigua en alguns usos, com ara la reducció del 40% de l'aigua per a usos agrícoles, la reducció del 15% per a usos industrials, la reducció de l'aigua per a usos lúdics (15% en usos assimilables i 50% en reg) o bé la prohibició del reg de zones verdes, tant públiques com privades (tan sols es permetrà l'aigua per mantenir viu l'arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores). Així mateix, es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable.

Des de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor recalquem que la situació de sequera és greu i cal actuar amb mesures contundents per assegurar el subministrament d'aigua arreu del país. Per aquest motiu, demanem la implicació i conscienciació de tota la ciutadania: és imprescindible fer un ús racional de l'aigua per evitar que els efectes s'agreugin.

La resolució està pendent de la seva publicació al DOGC que s'efectuarà en els pròxims dies i on s'aplicaran les següents restriccions d'aigua en els usos urbans per a municipis en estat d'excepcionalitat:

 • VOLUM MÀXIM D'AIGUA PER HABITANT I DIA: Els volums totals d'aigua que entrin al dipòsit municipal per a l'abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent-hi activitats econòmiques i comercials).
 • PISCINES: l'ús d'aigua potable per ompliment queda limitat a:
  • El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
  • En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d'infants.
  • Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.
 • REG:  prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte: · Per regs de supervivència d'arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s'ha de fer amb la mínima quantitat d'aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora. · El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l'esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m³ /ha/mes i complint la resta de limitacions que digui l'ens local. · La prohibició del reg en excepcionalitat no s'aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.
 • NETEJA DE VEHICLES:  l'ús de l'aigua queda limitat a:
  • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d'aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda. 
  • Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.
 • NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ:
  • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable.
  • Sí que es permet la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.
 • FONTS ORNAMENTALS
  • Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel seu manteniment. S'ha d'estudiar i, si és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.
 • GRANGES: L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.
 • ELIMINACIÓ DE POLS EN L'AIRE: Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.
Darrera actualització: 02.03.2023 | 14:13

Imatges