Sant Antoni de Vilamajor és l'escenari de les actuacions pioneres emmarcades en un Treball Final de màster amb la finalitat d'estudiar la restauració vegetal a la riera de Vallserena

Dimecres, 13 de març de 2024 a les 11:30

A través de la tècnica plantació d'alta densitat en agrupacions per comprovar la millora del rendiment de restauració en riberes fluvials exposades a condicions d'aridesa.

La setmana passada es van dur a terme aquestes actuacions de plantació a càrrec de Naturalea amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona, i emmarcades en el Treball Final de Màster titulat "Estudi de nous models de plantació en grup, sense rec ni manteniments, per afrontar el canvi climàtic. Proposta de restauració vegetal a la riera de Vallserena a Sant Antoni de Vilamajor".

Els acentedents del qual són relatius a la plantació sense manteniment, com fer l'aplicació pràctica i el seguiment d'agrupacions de plantació d'alta densitat i nombre d'espècies amb la finalitat de validar aquest sistema que millora el rendiment de les plantacions sense manteniment.

En aquest context, l'estudi esmentat proposa desenvolupar una actuació de restauració vegetal a la zona de la cua del pantà. Per a això, s'utilitza la tècnica de plantació en alta densitat, una metodologia que pretén buscar complementarietat positiva per aconseguir un increment en el percentatge de supervivència dels individus i també que les mortalitats es mantingui una densitat adequada, minimitzant la necessitat d'actuacions de manteniment.

En concret, la tècnica de plantació en alta densitat consisteix a augmentar el nombre d'individus per unitat d'àrea amb una reducció de la distància entre les plantes adjacents, tenint en compte que és més econòmic plantar una vegada, que haver de tornar a plantar per les pèrdues.

Amb aquesta actuació de plantació a la riera de Vallserena de Sant Antoni de Vilamajor es pretén avaluar si aquesta tècnica millora l'èxit dels projectes de restauració en zones de ribera fluvial mediterrànies, en zones que són especialment sensibles als efectes del canvi climàtic.

Segons es preveu, el canvi climàtic provocarà a les zones d'influència mediterrània un increment dels períodes de calor i sequera extrems que, presumiblement, augmentaran els episodis d'estrès hídric a la vegetació, causant el seu potencial decaïment (Coll, 2023). Per aquest motiu, en l'estudi es controlen una sèrie de paràmetres fisiològics indicadors de l'estrès hídric en plantes com a part del seguiment de l'estat de les comunitats vegetals.

L'objectiu general de l'estudi és validar si la tècnica de plantació d'alta densitat en agrupacions millora el rendiment de les actuacions de restauració en riberes fluvials exposades a condicions d'aridesa a través de la concreció dels següents objectius específics:

  • Estudiar la resposta de tres comunitats vegetals diferents d'aquesta tècnica de plantació.
  • Analitzar l'estat fisiològic dels individus a través de diferents indicadors estructurals, funcionals i fisiològics
Darrera actualització: 13.03.2024 | 11:21

Imatges