Resultats del Programa Talents en Potència de gener a setembre de 2021 al Vallès Oriental

Dimecres, 17 de novembre de 2021 a les 09:30

Coordinat entre el Departament de Drets Socials, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els 16 ajuntaments participants

"Talents en potència" és el programa d'orientació i inserció dirigit a persones beneficiàries de la RGC i a persones amb certificat de discapacitat o trastorn de salut mental. Que té la finalitat de fer el seguiment i acompanyament individualitzat per afavorir i potenciar la millora de l'ocupabilitat de les persones participants i atendre les necessitats reals de les empreses.

És un programa subvencionat pel Contracte Programa 2016-2019, prorrogat durant l'any 2020 i 2021, per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els Ajuntaments participants, entre els quals hi ha Sant Antoni de Vilamajor.

El principal objectiu del programa és fomentar la inserció laboral de persones en situació d'atur oferint a l'empresa la possibilitat d'incorporar persones en pràctiques professionals no remunerades i/o contracte laboral.

El programa vol afavorir i potenciar la millora de l'ocupabilitat de les persones participants, destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania o persones amb certificat igual o superior al 33% i/o amb trastorn de salut mental, alhora que s'atenen les necessitats reals de les empreses.

Poden participar al programa totes aquelles empreses que desitgin incorporar persones en pràctiques professionals i/o contractar treballadors/es. L'empresa sempre tindrà a disposició l'equip tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que li oferirà:

  • Detecció de necessitats de personal i definició dels llocs de treball.
  • Recerca de recursos en funció de les necessitats de l'empresa.
  • Intermediació laboral per a pràctiques i contractació.
  • Seguiment i suport de les pràctiques i la inserció.
  • Informació bàsica sobre contractes, bonificacions i subvencions.
  • Suport en la tramitació de documentació de subvencions en la contractació.


Resultats del programa gener – setembre 2021

Durant l'any 2021 s'han atès un total de 41 persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania i 35 persones més amb diversitat funcional i/o trastorns de salut mental:  27 de Les quals han tingut l'oportunitat d'incorporar-se a diverses empreses, a l'administració pública o a centres especials de treball.

Pel que fa a les empreses, s'ha contactat amb un total de 157 empreses, amb 59 ofertes gestionades i altres accions.

Podeu ampliar la informació dels resultats a la infografia adjuntada i si voleu conèixer més informació del projecte, visiteu el web del Consell Comarcal del Vallès Oriental
 

Darrera actualització: 17.11.2021 | 11:44

Enllaços

Imatges