Realitzada la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament amb motiu del sorteig de designació dels membres de les Meses electorals per a les Eleccions locals del dia 28 de maig de 2023

Divendres, 5 de maig de 2023 a les 12:15

Consulta la crònica amb el desenvolupament de la sessió o recupera el vídeo al Canal de Youtube de l'Ajuntament.

El passat dimecres 3 de maig de 2023 es va reunir el Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en la sessió extraordinària convocada per dur a terme el sorteig públic per a designar els membres de les Meses electorals per a les Eleccions locals del dia 28 de maig de 2023.

La sessió començava a les 19 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament i en directe al Canal de Youtube de l'Ajuntament amb l'absència del regidor Ricard Mañé del Pino del Grup Polític Municipal PUSA.

El primer punt va ser la realització del sorteig públic, a través del programa informàtic de formació de Meses electoral de l'Institut Nacional d'Estadística, per a la designació dels membres que formaran part de les 8 meses electorals en les Eleccions Municipal del pròxim 28 de maig que es duran a terme en el Pavelló d'Esports Joan Sapé.

Durant els pròxims dies, la Policia Local farà les notificacions pertinents a les persones escollides que rebran la documentació informativa oportuna. Les persones que no puguin exercir el càrrec per alguna causa justificada, hauran de presentar les al·legacions de manera presencial a la Junta Electoral de la Zona de Granollers o telemàticament a través de www.mesaselectorales.es/web-excusas-form identificant-se amb certificat electrònic.

La sessió va continuar amb el següent punt per donar coneixement de la informació econòmica tramesa a diferents administracions públiques.

El tercer punt de l'ordre del dia, va ser l'aprovació de l'expedient de modificació del pressupost núm. 3/2023, crèdit extraordinari, per incloure la partida pressupostària del Projecte de pacificació Camí d'Alfou i el de la millora i arranjament del clavegueram de Can Vila. La modificació del pressupost va ser aprovada amb 6 vots a favor de CANVI i PUSA i 6 abstencions de JXSAV-JUNTS i d'ERC.

L'aprovació de la modificació de la Plantilla de personal i de la Relació de Llocs de Treball (RLT) per a l'exercici 2023 va ser el quart punt i aprovat per unanimitat.

Seguidament, va tenir lloc l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal número 24 reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'Escola Bressol amb 9 vots a favor de CANVI, PUSA i JXASV-JUNTS i 3 abstencions d'ERC.

La modificació de l'Ordenança Fiscal número 19 reguladora del preu públic per a la prestació de serveis en les piscines municipals també va ser aprovada provisionalment i de manera unànime pel Ple.

Tot seguit, es va dur a votació la nova imatge corporativa i identitat visual de la Biblioteca Joana Raspall i Juanola de Sant Antoni de Vilamajor, coincidint amb el seu 10è aniversari i aprovada per unanimitat.

El vuitè punt, el Conveni de col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb diversos ajuntaments per a l'execució d'un projecte en matèria d'ocupació juvenil- any 2023, també va ser aprovat per unanimitat.

L'aprovació unànime de l'acta de delimitació de terme municipal entre Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor per unificar la cartografia a fi de resoldre diverses discrepàncies de la línia de terme amb el cadastre.

A continuació, es va dur a terme l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Antoni de Vilamajor per incorporar en el "Catàleg de béns a protegir" l'antic camp d'aviació d'Alfou, aprovada per unanimitat per tots els Grups Polítics Municipals.

Finalment, es va aprovar per unanimitat l'últim punt aprovat per urgència "Moció per a la protecció de la bassa del Pla de can Tàpies al municipi de Llinars del Vallès", coincidint amb la recent obligació d'aturar l'abocament de terres i fer un pla de restauració de l'àrea extractiva que defineixi les mesures de protecció de la bassa per salvar aquest espai d'interès natural del municipi veí.

Darrera actualització: 08.05.2023 | 07:48