Publicació del calendari fiscal de l'any 2021

Dijous, 7 de gener de 2021 a les 11:30

Els vilamajorins i vilamajorines ja poden consultar els terminis per abonar els diversos impostos i taxes.

Des de l'Ajuntament us presentem el calendari fiscal 2021 on trobareu les dates en què s'han de pagar els tributs que recapta l'Ajuntament. Aquí podeu conèixer els impostos més habituals, els terminis de pagament i les dates de càrrega d'aquells que tingueu domiciliats.

Podeu consultar el període de pagament dels diversos impostos i taxes següents:

  • Impost sobre Béns Immobles (IBI)
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Impost sobre activitats econòmiques
  • Taxa per recollida d'escombraries
  • Taxa servei de cementiri municipal
  • Taxa manteniment franges protecció contra incendis
  • Taxa per entrada de vehicles-guals
  • Mercat municipal
  • Preu públic Servei d'Atenció Domiciliària

Com en anteriors exercicis, hi ha la possibilitat de pagar aquests impostos i taxes de manera voluntària dins el termini establert o bé de fer-ne la domiciliació i que, d'aquesta manera, es faci efectiu el pagament en una data concreta a través d'un compte bancari facilitat pel mateix ciutadà a través d'aquest enllaç.

L'impost sobre béns immobles urbans i les taxes de recollida d'escombraries domèstiques i comercials domiciliats continuen fraccionades en 4 terminis: maig, juliol, setembre i novembre.

Adjuntem l’enllaç directe a l’Organisme de Gestió Tributària on podeu consultar més informació i domiciliar els rebuts. Per a més informació sobre els impostos o la domiciliació d’aquests també podeu trucar a l’oficina de Llinars del Vallès de 9 a  14 h al 93 472 91 39 o al 6747 975 66.

Darrera actualització: 07.01.2021 | 11:34